Puppen 5 weken oud

met dank aan Jorrit van 't Klooster voor de foto's

Winsdale Give it All "Happy"

Winsdale Gigolo "Morris"

Winsdale Good Time "Indy"

Winsdale Genesis "Giorgio"

Winsdale Glamour Gabriella "Senna"

Winsdale Gossip Girl "June"

Winsdale Guess Who "Feline"