Scottsdale Incantation "Blue"
(DtJCh. Drover's Lane Bittersweet Symphony x GBCH. Moonhill Does It In Style)
X
NL/Ger/Lux/Int.CH. No-Nonsense's Charmer
(MultiCh. Scottsdale Elegance x Multi.Ch./WCh02 No-Nonsense's Xiebert)
.


 
dag 1 de geboorte
hoogzwanger_small.jpg bluestaatopspringen_small.jpg papajemoettantedienekebellen_small.jpg hehetantedienekeisbijmedusnukanikrustiggaanbeginnen_small.jpg
enzohebikdehelenachtmamaentantedienekewakkergehouden_small.jpg unclesamkeurtdewerpkistalvast_small.jpg om1620ligtbluetotaalonverwachtindebenchmeteenpuppaniekalomensnelnaardewerpkist_small.jpg tweeuurdaarnakomtnummertwee_small.jpg
debevallingisinvollegangenwekijkenallemaalbewonderendtoe_small.jpg blixumkomtcontrolerenhoehetgaat_small.jpg goedgedaanhemamkusje_small.jpg blixumkanergeengenoegvankrijgenenblijftkijken_small.jpg
vanafhetbedhebikgoeduitzicht_small.jpg hetlaatstereutjeisgeboren_small.jpg blixumheeftmoedgevatenkomtevenvandichtbijzijnkindersbekijken_small.jpg weeseerlijkhebikhiermijnbestopgedaanofniet_small.jpg
blixumvindthetprachtigomtezien_small.jpg bluestraaltvantrots_small.jpg

ehhhhhhhhhisdatallemaalvanmij_small.jpg

pasgeborenennoghelemaalvies_small.jpg
blixumblijftmaarademloostoekijken_small.jpg seppienozemenblixumvierensamenmetbaasjefeest_small.jpg joopishelemaalverliefdopdepupjes_small.jpg dienekerustevenuitmeteenlekkerglaschampagne_small.jpg
joopbijzijnmeisjeindekist_small.jpg calvinookopkraambezoekbijzijnmamahetisinmiddelsdiepindenacht0300uenwezijnallemaalversleten_small.jpg devolgendemorgenzijnblixumenzijnbaasnogsteedsverruktvanblueenkids_small.jpg pupsaanhetzonnebaden_small.jpg


 

wij fokken volgens de regels van de NBCC